Triplophysa brevibarba Ding, 1993

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Triplophysa Rendahl, 1933

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Triplophysa dingi Prokofiev, 2010.