Trimma caudomaculatum Yoshino & Araga, 1975

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Trimma Jordan & Seale, 1906

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny