Systomus diliciosus (McClelland, 1839)

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Systomus McClelland, 1838

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny