Syngnathus caspius Eichwald, 1831

Čeleď: Syngnathidae Bonaparte, 1831

Rod: Syngnathus Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny