Brachirus selheimi (Macleay, 1882)

Čeleď: Soleidae Bonaparte, 1833

Rod: Brachirus Swainson, 1839

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Velikost

10 - 15 cm.

Původní popis

Macleay, W. 1882. The fishes of the Palmer River. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales v. 7 (pt 1): 69-71.