Strophidon ui Tanaka, 1918

Čeleď: Muraenidae Rafinesque, 1815

Rod: Strophidon McClelland, 1844

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny