Sternarchella orinoco Mago-Leccia, 1994

Čeleď: Apteronotidae Jordan, 1923

Rod: Sternarchella Eigenmann, 1905

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny