Steindachnerina nigrotaenia (Boulenger, 1902)

Čeleď: Curimatidae Gill, 1858

Rod: Steindachnerina Fowler, 1906

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny