Squalius kosswigi (Karaman, 1972)

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Squalius Bonaparte, 1837

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny