Squalius berak Heckel, 1843

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Squalius Bonaparte, 1837

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Squalius orientalis Heckel, 1847.