Spinibarbichthys maensis (Nguyen, Duong & Tran, 2007)

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Spinibarbichthys Oshima, 1926

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny