Silhouettea flavoventris (Herre, 1927)

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Silhouettea Smith, 1959

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny