Typhlachirus elongatus Pellegrin & Chevey, 1940

Čeleď: Soleidae Bonaparte, 1833

Rod: Typhlachirus Hardenberg, 1931

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny