Schizopygopsis selincuoensis (Chen & Cao, 2000)

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Schizopygopsis Steindachner, 1866

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Lake Selincuo, Tibet.

Původní popis

Chen, Y.-F. & Cao W.-X. 2000. Schizothoracinae, Pp. 273-390, 611-621. In Yue, P.-Q. (ed.): [ref. 25272]. Fauna Sinica. Osteichthys. Cypriniformes III. Fauna Sinica. Osteichthys. Cypriniformes III.