Schilbe depressirostris (Peters, 1852)

Čeleď: Schilbeidae Bleeker, 1858

Rod: Schilbe Oken, 1817

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny