Serranus knysnaensis Gilchrist, 1904

Čeleď: Serranidae Swainson, 1839

Rod: Serranus Cuvier, 1816

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny