Scopelogadus bispinosus (Gilbert, 1915)

Čeleď: Melamphaidae Gill, 1893

Rod: Scopelogadus Vaillant, 1888

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny