Salmo ghigii Pomini, 1941

Čeleď: Salmonidae Jarocki / Schinz, 1822

Rod: Salmo Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny