Pseudorhombus micrognathus Norman, 1927

Čeleď: Paralichthyidae Regan, 1910

Rod: Pseudorhombus Bleeker, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny