Pseudophycis palmata (Klunzinger, 1872)

Čeleď: Moridae Moreau, 1881

Rod: Pseudophycis Günther, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny