Poromitra frontosa (Garman, 1899)

Čeleď: Melamphaidae Gill, 1893

Rod: Poromitra Goode & Bean, 1883

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny