Poecilia montana Rosen & Bailey, 1963

Čeleď: Poeciliidae Bonaparte, 1831

Rod: Poecilia Bloch & Schneider, 1801

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny