Pinniwallago kanpurensis Gupta, Jayaram & Hajela, 1981

Čeleď: Siluridae Rafinesque, 1815

Rod: Pinniwallago Gupta, Jayaram & Hajela, 1981

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny