Paraulopus filamentosus (Okamura, 1982)

Čeleď: Paraulopidae Sato & Nakabo, 2002

Rod: Paraulopus Sato & Nakabo, 2002

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny