Pampus griseus (Cuvier, 1833)

Čeleď: Stromateidae Rafinesque, 1810

Rod: Pampus Bonaparte, 1834

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny