Nettenchelys bellottii (D'Ancona, 1928)

Čeleď: Nettastomatidae Kaup, 1859

Rod: Nettenchelys Alcock, 1898

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny