Neenchelys parvipectoralis Chu, Wu & Jin, 1981

Čeleď: Ophichthidae Günther, 1870

Rod: Neenchelys Bamber, 1915

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny