Myctophum imperceptum Becker & Borodulina, 1971

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Myctophum Rafinesque, 1810

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny