Micralestes ambiguus Géry, 1995

Čeleď: Alestidae Cockerell, 1910

Rod: Micralestes Boulenger, 1899

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny