Megalobrama mantschurica (Basilewsky, 1855)

Čeleď: Xenocyprididae Günther, 1868

Rod: Megalobrama Dybowski, 1872

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Megalobrama mantschuricus (Basilewsky, 1855).

Typová lokalita

Brought to Beijing [Peking], from Mongolia and Manchuria, China.

Původní popis

Basilewsky, S. 1855. Ichthyographia Chinae borealis. Nouveaux mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou v. 10: 215-263, Pls. 1-9.