Macrocephenchelys soela Castle, 1990

Čeleď: Congridae Kaup, 1856

Rod: Macrocephenchelys Fowler, 1934

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny