Maccullochella mariensis Rowland, 1993

Čeleď: Percichthyidae Jordan & Eigenmann, 1890

Rod: Maccullochella Whitley, 1929

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny