Lestidiops extremus (Ege, 1953)

Čeleď: Paralepididae Bonaparte, 1835

Rod: Lestidiops Hubbs, 1916

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny