Lepidocephalus pahangensis (de Beaufort, 1933)

Čeleď: Cobitidae Swainson, 1838

Rod: Lepidocephalus Bleeker, 1858

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny