Lampadena atlantica Maul, 1969

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Lampadena Goode & Bean, 1893

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny