Lacustricola petnehazyi (Nagy & Vreven, 2018)

Čeleď: Procatopodidae Fowler, 1916

Rod: Lacustricola Myers, 1924

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny