Chelonodontops leopardus (Day, 1878)

Čeleď: Tetraodontidae Bonaparte, 1831

Rod: Chelonodontops Smith, 1958

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny