Hollardia goslinei Tyler, 1968

Čeleď: Triacanthodidae Gill, 1862

Rod: Hollardia Poey, 1861

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny