Halieutopsis nudiventer (Lloyd, 1909)

Čeleď: Ogcocephalidae Gill, 1893

Rod: Halieutopsis Garman, 1899

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny