Gymnogobius petschiliensis (Rendahl, 1924)

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Gymnogobius Gill, 1863

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny