Guttigadus squamirostris (Trunov, 1990)

Čeleď: Moridae Moreau, 1881

Rod: Guttigadus Taki, 1953

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny