Gobiobotia meridionalis Chen & Cao, 1977

Čeleď: Gobionidae Bleeker, 1863

Rod: Gobiobotia Kreyenberg, 1911

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny