Glyptothorax botius (Hamilton, 1822)

Čeleď: Sisoridae Bleeker, 1858

Rod: Glyptothorax Blyth, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny