Eutropiichthys burmannicus Day, 1877

Čeleď: Ailiidae Bleeker, 1858

Rod: Eutropiichthys Bleeker, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny