Erdmannichthys alorensis (Allen & Erdmann, 2012)

Čeleď: Gobiesocidae Bleeker, 1859

Rod: Erdmannichthys Conway, Fujiwara, Motomura & Summers, 2021

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny