Enteromius teugelsi (Bamba, Vreven & Snoeks, 2011)

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Enteromius Cope, 1867

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny