Bolinichthys distofax Johnson, 1975

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Bolinichthys Paxton, 1972

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Johnson, R. K. 1975. A new myctophid fish, Bolinichthys distofax, from the western and central North Pacific Ocean, with notes on other species of Bolinichthys. Copeia 1975 (no. 1): 53-60.