Ctenogobiops crocineus Smith, 1959

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Ctenogobiops Smith, 1959

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny