Bathyraja microtrachys (Osburn & Nichols, 1916)

Čeleď: Arhynchobatidae Fowler, 1934

Rod: Bathyraja Ishiyama, 1958

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny