Astroblepus jurubidae Fowler, 1944

Čeleď: Astroblepidae Bleeker, 1862

Rod: Astroblepus Humboldt, 1805

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny